0983 486 343

Email Express
78 Cao Thắng
Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hotline
+ 84 983 486 343

Sau mỗi chiến dịch Email Marketing được gửi đi một việc rất quan trọng bạn cần phải làm đó là theo dõi kết quả của những chiến dịch đó. Với Email Express việc kiểm tra kết quả của các chiến dịch Email Marketing rất đơn giản. Mọi thông tin đều được thống kê rất chi tiết từ số lượng Email được gửi đi, tỷ lệ gửi Email thành công, số người mở đọc Email, số người click vào link trong Email…. Email Express sẽ trình bày dữ liệu các dữ liệu này theo dạng biểu đồ và đồ thị, cho phép bạn đánh giá hiệu quả các chiến dịch Email Marketing của mình và đưa ra những điều chỉnh hợp lý.

Email Express thống kê những số liệu quan trọng bao gồm:

  • Số Email được gửi đi – Xem chính xác có bao nhiêu Email được gửi đi sau khi đã bỏ các địa chỉ Email bị sai và trùng lặp.
  • Số Email được mở – Xem có bao nhiêu người đã thực sự mở Email của bạn.
  • Số người không còn đăng ký – Xem có bao nhiêu người không còn đăng ký nhận Email từ bạn.
  • Số Email bị trả lại – Một Email không thể đến được với những người đăng ký đã định trước vì một số lí do nào đó, được gọi là Email bị trả lại. Bạn có thể theo dõi xem có bao nhiều địa chỉ Email bị trả lại trong chiến dịch Email Marketing của mình
  • Theo dõi liên kết – Xem mỗi liên kết trong Email của bạn được click bao nhiêu lần, thời gian và bởi người nhận nào.

Các thống kê này cho bạn biết những gì:

  • Có bao nhiêu Email đã được gửi đi
  • Phần trăm số người đăng ký đã mở thư của bạn
  • Ai đã click vào liên kết trong Email của bạn và họ đã click vào liên kết nào
  • Có bao nhiều người đăng ký đã tự rút khỏi danh sách Email Marketing của bạn
  • Có bao nhiêu người đăng ký mà Email của bạn không thể gửi đến nơi

Các thống kê này sẽ cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về chiến dịch Email Marketing của mình và giúp bạn đánh giá hiệu quả của từng lần gửi Email. Từ đó bạn có thể đưa ra những nội dung phù hợp nhất cho từng đối tượng khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả Email Marketing.

ac company

Trải nghiệm ngay

Thúc đẩy doanh số bán hàng vượt bậc với Email Marketing

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ